Skip to main content

Az új Misetics Mátyás fotósorozat Az est színe címmel a nagyvárosi lakótelepek kijárási tilalom idején elcsendesült miliőjét ülteti át sejtelmes éjszakai képi világába. A budapesti és szombathelyi helyszíneken készült sorozat színes, neonfényben úszó éber álommá változtatja a jól ismert, ikonikus betonrengeteget.

Különösen aktuális fotósorozatot készített Misetics Mátyás alkotóművész, a MITTE Communications kreatív igazgatója. Az est színe – Colour of Night elnevezésű, meleg és hideg fényforrásokkal játszó anyag a dokumentarista és építészeti fotóból indul ki, azonban mégis erős szűrőn keresztüli átiratát adja e világnak.

Misetics Mátyás fotósorozat: Az est színe

Az új Misetics Mátyás fotósorozat a nagytotálból a közelebbi, személyesebb nézőpontokon át járja be azt az épített környezetet, mely sokunk létélményét meghatározta, és a mai napig hozzájárul városaink komplex karakteréhez.

Misetics Mátyás fotósorozat: Az est színe

Még a pandémia előtt kezdtem el dolgozni a sorozaton, azonban rövid idő után feltűnt, hogy mennyire máshogy értelmezem e képeket, mióta átalakult az életünk. Mindez új lendületet adott, és további helyszíneket kerestem fel idén, hogy bővítsem az anyagot. A sorozatban ábrázolt álomszerű világ jelképezi számomra a néha szürreálisnak tűnő valóságot, amiben élünk

fogalmaz Misetics Mátyás.

Névjegy: Misetics Mátyás

A kul­tu­rá­lis, kreatívipari és gaz­da­sági szek­to­rok­ban dol­go­zik, mint márképítést támogató arcu­lati elemző, márkatanács­adó és ter­vező szak­em­ber közel 10 éves tapasztalattal és 5 éves egyetemi oktatói háttérrel. A vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, foto­grá­fia és design­me­nedzs­ment terü­le­tén sze­rezte dip­lo­máit, jelenleg dok­to­ran­dusz. Kreatív igazgatóként ő tartja kézben a kreatív tervezést, márkaépítést és részt vesz a stratégiai és kutatási anyagok létrehozásában.