Batta Barnabás

Tulajdonos, stratégia és kommunikáció

Kommunikációs, közéleti, művészetelméleti tanulmányokkal rendelkező kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, trend­ku­tató. Kul­turális, poli­tikai, gaz­da­sági vala­mint a civil szek­tor­ban is közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik újságírás, oktatás, PR- és mar­ke­ting­stratégia tervezés és lebonyolítás terén. A MITTE ügyvezetőjeként és stratégiai igazgatójaként üzletfejlesztésért és a cég stratégiájáért felel, össze­han­golva mun­ká­ját a kre­a­tív igazgatóval.

Misetics Mátyás

Tulajdonos, kreatív és márkaépítés

A kul­tu­rá­lis, kreatívipari és gaz­da­sági szek­to­rok­ban dol­go­zik, mint márképítést támogató arcu­lati elemző, márkatanács­adó és ter­vező szak­em­ber közel 10 éves tapasztalattal és 5 éves egyetemi oktatói háttérrel. A vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, foto­grá­fia és design­me­nedzs­ment terü­le­tén sze­rezte dip­lo­máit, jelenleg dok­to­ran­dusz. Kreatív igazgatóként ő tartja kézben a kreatív tervezést, márkaépítést és részt vesz a stratégiai és kutatási anyagok létrehozásában.

Magócsi Anikó

Senior PR Manager

Diplomáit kommunikáció, arts & business management és magyar szakokon szerezte. Pályafutását szerkesztő-riporterként kezdte, közel hat évig dolgozott a Magyar Televízió Kulturális Szerkesztőségében. Később a Művészetek Palotája PR-menedzsereként kulturális események kommunikációjával, PR és marketing tervezésével foglalkozott, részt vett a CAFe Budapest és a Budapesti Tavaszi Fesztivál kommunikációs feladataiban is. A MITTE munkáját és megbízóink kommunikációját külsős PR-menedzserként támogatja.

Hitka Lili

Account manager

Művészetelmélet- és menedzsment területéről szerezte diplomáját. Eddigi pályája során több kulturális fesztivál, kiállítás és beszélgetéssorozat szervezésében és széleskörű lebonyolításában vett részt.  Több éves tapasztalattal rendelkezik a projektmenedzsment és szövegírás terén. A MITTE-nél kampányok kidolgozásával, tartalomfejlesztéssel és az ügyfelekkel történő kapcsolattartással foglalkozik.

Végh Veronika

Tevezőgrafikus

Mesterdiplomáját tervezőgrafika területen szerezte a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A mindennapokban fontos számára, hogy napról napra megújuljon és egyedi megoldásokkal erősítse a hazai kreatív szakma sokszínűségét. Egyik fő hivatásának tartja a grafikus gyakornokok mentorálását és támogatását, hogy magabiztosan dolgozhassanak együtt, legyen szó brand építésről, weboldal tervezésről vagy kampányok kidolgozásáról.

Vass Dóra

Account manager

Alapszakos diplomáját gazdálkodási és menedzsment területen szerezte, jelenleg utolsó éves marketing mesterszakos hallgató a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kipróbálta magát a rendezvényszervezésben és a pénzügyi világban is, de dolgozott HR területen és a médiában is. A MITTE-nél tartalomgyártással, szövegezéssel és az ügyfelekkel való kapcsolattartással foglalkozik.

Szefcsik Dóri

Account manager

Mesterdiplomáját pszichológiából szerezte a Pécsi Tudományegyetemen. Színes tapasztalati repertoár jellemzi, dolgozott már vállalkozásfejlesztésben és oktatásfejlesztésben is. Előbbihez az innovativitás iránti érdeklődése, utóbbihoz pedig a társadalmi felelősségvállalás vonzotta. Szeret elemezni, kérdéseket feltenni és kreatív megoldásokat találni. Rajong a profi történetmesélésért. A MITTÉ-nél PR-gyakornokként tevékenykedik.