Skip to main content

2014/12

A prémium bur­ko­la­to­kat for­gal­mazó Akri­lux részére arcu­lati és szö­ve­ge­zési mun­kát vég­eztünk. A cég a fran­cia DuPont vál­la­lat presz­tízs­ter­méke, a Corian leg­na­gyobb hazai for­gal­mal­ma­zója, ezért az arcu­la­tot is ehhez iga­zítva, az ele­gan­cia, stí­lus és moder­ni­tás jegye­i­ben alkot­tuk meg. Az arculati re-branding fókuszpontjában a márka logója és az Akrilux.hu weboldal elkészítése volt, a szövegezéstől a design elemekig.

Leave a Reply