Az ügy­nök­ség új ügy­fe­lei közt sze­re­pel Magyar­or­szág vezető biz­ton­ság­tech­ni­kai cége, a Seawing, mely­nek tel­jes körű PR-kommunikációs és mar­ke­ting mun­kát végez, segítve a hazai– és nem­zet­közi piacbő­ví­tést, illetve a cég imázskommunikációját.

FELADATOK
  • imázsfotók készítése
  • marketing kiajánlók készítése
  • PR munka végzése
  • arculati kommunikáció

SEAWING képanyag frissítése