Skip to main content

Miben segíthet egy vállalkozást, ha védi a logóját? Hogyan kapcsolódik a márkanév és az arculat tervezés a szellemi tulajdon védelméhez? Csak a konkurenciával szemben kell védenünk a márkánkat, vagy mással szemben is hasznos lehet? Misetics Mátyás, a MITTE kreatív vezetője a SZTNH – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala videójában a fenti kérdést járja körbe. Nézzétek meg a videót, ha további információra van szükségetek a témában!

A Hivatal ipmindenkinek.hu oldalán további hasznos információkat találnak az érdeklődők.

Az IP az angol Intellectual Property kifejezés rövidítése, amit magyarra szellemi tulajdonként fordítunk. A szellemi tulajdon a találmányok, a márkajelzések, a design és a művészeti alkotások jogi védelmével foglalkozik.  A szellemi tulajdon olyan törvényileg védett tulajdonjogok halmaza, amelyek megakadályoznak másokat abban, hogy engedély nélkül használják saját szellemi alkotásainkat. Az IP jogok lehetővé teszik innovatív és kreatív ötleteink kereskedelmi felhasználását.

Az IP jogok közé tartoznak:

  • a szabadalmak, amelyek az innovatív műszaki megoldásokat védik az összes iparágban 
  • a szerzői jogok, amelyek az eredeti szellemi alkotásokat védik az alkotóművészetekben 
  • a védjegyek, amelyek egy termék megkülönböztető jelzéseit védik 
  • a formatervezési minták (design), amelyek egy termék vizuális megjelenését védik

Ezeken a hivatalos IP jogokon túl, a vállalkozások üzleti titok formájában is megvédhetik bizalmas adataikat.

Ez a honlap azoknak szól, akik többet szeretnének tudni a szellemi tulajdonjogról: a középiskolásoknak, akiket vonz a start up vállalkozások világa; az egyetemistáknak, akik érdeklődnek a műszaki innováció iránt; a joghallgatóknak, akik jobban elmélyednének a szellemi tulajdonban; a vállalkozóknak, akik sikerre akarják vinni márkájukat; és mindenki másnak, aki még nem hallott a szellemi tulajdonról.

Névjegy

Misetics Mátyás

Misetics Mátyás a kul­tu­rá­lis, kreatívipari és gaz­da­sági szek­to­rok­ban dol­go­zik, mint márképítést támogató arcu­lati elemző, márkatanács­adó és ter­vező szak­em­ber közel 10 éves tapasztalattal és 5 éves egyetemi oktatói háttérrel. A vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, foto­grá­fia és design­me­nedzs­ment terü­le­tén sze­rezte dip­lo­máit, jelenleg dok­to­ran­dusz. Kreatív igazgatóként ő tartja kézben a kreatív tervezést, márkaépítést és részt vesz a stratégiai és kutatási anyagok létrehozásában.