A PR 3.0 szemlélet idomul a digitális kor kihívásaihoz és lehetőségeihez.

Ügynökségünk a klasszikus PR-eszközök és -stratégiák helyett az integrált marketingkommunikációs szemléletet helyezi előtérbe. Komplexen tekintünk az online tér és a minőségi tartalomgyártás lehetőségeire. Módszertanunk szerint nem csupán célcsoportokban, hanem kommunikációs közösségekben gondolkodunk, és számukra fogalmazunk meg üzeneteket, amelyeket aztán események, keresőoptimalizált PR-megjelenések, hirdetések, direkt marketing kampányok összehangolt  használatával és közösségi média-felületek alkalmazásával is terjesztünk. Manapság már nem elég egy erős márkát felépíteni, az érdeklődő és befogadó közönséget és a véleményvezér közösséget is alakítani kell.

PR tanácsadás

A PR-tanácsadást nálunk alapos előkészítési folyamat előzi meg, melynek első lépéseként piacelemző és stratégiai tervezőmunkát végzünk. A szervezet kommunikációs eszközeinek és tartalmainak beható vizsgálata után olyan ügyfélre szabott PR-megoldásokban gondolkodunk, melyek ténylegesen növelik a szervezet láthatóságát és azonosíthatóságát, hogy minél pozitívabb és hitelesebb képet mutathasson célközönsége, ügyfelei és partnerei felé és ezáltal a cég forgalmának növelését is elősegítse.

PR-kampánymenedzsment

Vállaljuk egyedi és integrált, rövidebb és hosszabb kommunikációs és PR-kampányok megtervezését és levezénylését a stratégiai lépések kialakításától a médiafelületek vásárlásán át az eredménykommunikáció kivitelezéséig. Minden esetben arra törekszünk, hogy proaktívan és sokszínűen érjük el a célcsoportokat, valamint, hogy a szervezet számára látható, a névismertséget és forgalomnövekedést elősegítő megoldásokat és mérhető eredményeket prezentáljunk.

Sajtómenedzsment

Ismerjük és értjük az újságírókés a mögöttük álló szerkesztőségek működését, a szerkesztői igényeket és pontosan tudjuk, hogy az ügyfeleinkkel kapcsolatos információkat milyen köntösbe kell öltöztetni ahhoz, hogy az a célmédiumok és ezáltal a célcsoport számára is érthető, befogadható és megjegyezhető legyen. Átvál­lal­juk a szer­kesztő­sé­gek­kel és újság­írók­kal való folya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás fel­ada­tait és biztosítjuk ügyfeleinket arról, hogy híreik mindig releváns felületeken jelennek meg.

Sajtóesemények szervezése

A sajtóesemények fontos mérföldkövek lehetnek egy szervezet kommunikációs tevékenységében. A sajtónyilvános események részletes megtervezésében,  a tematika kijelölésében, partnerek és szereplők felkérésében, sajtókapcsolatok menedzsmentjében is támogatjuk ügyfeleinket. A beszédek megírása, az üzenetek pontos kijelölése és intenzív médiajelenlét biztosítása is feladataink közé tartozik. Mérjük, majd az utókommunikációs időszak végén értékeljük az elért eredményeket.

Szakmai pozicionálás

Profitorientált és non-profit szervezet, piaci, civil és állami szereplők esetében is fontos a megfelelő szakmai pozicionálás. Napjainkban kevés olyan szervezet van, amelynek nincs konkurenciája. Ezért is nagyon fontos, hogy az adott szervezet tisztában legyen azzal, hogy miben más, kiemelkedő versenytársaihoz képest – ezeket az erősségeket hangsúlyozó üzeneteket kell közvetítse a megfelelő célcsoportnak. Ügyfeleink és környezetük alapos ismeretével, elképzeléseik és saját szakmai tudásunk integrálásával hosszú távon is fenntartható stratégiákat tudunk kialakítani.

Médiafelület-vásárlás

Hiszünk a klasszikus PR-megjelenések és vásárolt médiafelületek kombinációjának hatékonyságában. A PR-cikkek és hirdetések tartalmát és megjelenését minden esetben a szervezet stratégiájához, profiljához igazítjuk, valamint az elérni kívánt célcsoportokra szabjuk, a lehető leghatékonyabban kihasználva a rendelkezésre álló keretet.

Kreatív szövegírás

Weboldalak, közösségi média és sajtómegjelenések, infografikák vagy print kiadványok, brosúrák, szórólapok, tájékoztató füzetek szövegezését is elkészíti a MITTE Communications. A kreatív szemléletet kívánó munkáinkban is megjelenik a stratégiai gondolkodás, így biztosítjuk, hogy a végeredmény illeszkedjen ügyfelünk külső vagy akár belső kommunikációjához.

Tartalommarketing-szolgáltatás

A hatékony tartalommarketing jegyében nemcsak létrehozzuk a szervezete célcsoportjaira, ügyfeleire és partnereire szabott tartalmakat, hanem gondoskodunk róla, hogy a stratégiai célok elérése érdekében a megfelelő csatornákon juttassuk el azokat a kiválasztott közönséghez. Számunkra nemcsak a figyelem felkeltése, hanem annak megtartása is lényeges, hogy hozzájáruljunk ügyfelünk hosszú távon is látható és üzleti szempontból is sikeres működéséhez.

Kommunikációs audit

Vállaljuk szervezetek külső és belső kommunikációjának átvizsgálását, feltérképezését. Az audit során feltárjuk az esetleges kommunikációs problémákat és javaslatot teszünka kommunikációs folyamat optimalizálására, a szervezet struktúrájához illeszkedő kommunikációs rendszer kialakítására.

  • szóbeli, helyszíni felmérés készítése
  • a kommunikációs folyamatok tesztelése
  • egyéni és csoportos mélyinterjúk
  • kommunikációs térkép készítése
  • az auditjelentés elkészítése
  • javaslatok megfogalmazása

.