Batta Barnabás

Tulajdonos, stratégia és kommunikáció

Kommunikációs, közéleti, művészetelméleti tanulmányokkal rendelkező kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, trend­ku­tató. Kul­túrális, poli­tikai, gaz­da­sági vala­mint a civil szek­tor­ban is közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik újságírás, oktatás, PR- és mar­ke­ting­stratégia tervezés és lebonyolítás terén. A MITTE ügyvezetőjeként és stratégiai igazgatójaként üzletfejlesztésért és a cég stratégiájáért felel, össze­han­golva mun­ká­ját a kre­a­tív igazgatóval.

Misetics Mátyás

Tulajdonos, kreatív és márkaépítés

A kul­tu­rá­lis, kreatívipari és gaz­da­sági szek­to­rok­ban dol­go­zik, mint márképítést támogató arcu­lati elemző, márkatanács­adó és ter­vező szak­em­ber közel 10 éves tapasztalattal és 5 éves egyetemi oktatói háttérrel. A vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, foto­grá­fia és design­me­nedzs­ment terü­le­tén sze­rezte dip­lo­máit, jelenleg dok­to­ran­dusz. Kreatív igazgatóként ő tartja kézben a kreatív tervezést, márkaépítést és részt vesz a stratégiai és kutatási anyagok létrehozásában, összehangolva munkáját a stratégiai igazgatóval.

Kucsera Lilla

Account Manager

Először az ELTE-n végzett szociológusként, majd mester diplomáját a Corvinuson szerezte kommunikációs szakértőként, illetve az Erasmus program keretein belül Törökországban kitanulta az újságírói szakmát is. 4 éven át szerezte tapasztalatait PR- és kommunikáció területén mind ügyfél, mind pedig ügynökségi oldalakról, mire kilyukadt a MITTE-nél, ahol Account Managerként főleg ügyfélkezelési, kampánytervezési, illetve tartalomgyártás- és előkészítési feladatokat lát el.

Lóczy Henrietta

Account Manager

Első diplomája művészettörténeti területhez kapcsolódik, majd később a MOME-n szerzett másoddiplomát design- és művészetmenedzserként. Egyetemi évei alatt reklámügynökségi területen szerzett tapasztalatot, majd később feltörekvő magyar divatmárkák menedzselésével foglalkozott, később Magyarország egyik legnagyobb klubjának értékesítési managereként tevékenykedett. Tapasztalatai révén mind a megrendelői, mind a vásárlói oldal tanulmányozására, ismeretére szert tett. Így került a MITTE-hez, ahol account managerként főként ügyfélkezelési, tartalomgyártási, valamint kampánytervezési feladatokat lát el.

Csizik Balázs

Senior Art Director

Vizuális kommunikáció területén szerezte diplomáját. Számtalan iparági területen (kultúra, zeneipar, autóipar) szerzett átfogó tapasztalatot a márkaépítés terén. Komplex tervezési folyamatként tekint az arculattervezésre, mely során kreatív koncepciók kialakításán, kivitelezésén dolgozik. Az arculati kommunikáció részeként grafikai tervezéssel, kiadványszerkesztéssel, vizuális képalkotással (fotográfia, image filmek) foglalkozik, valamint webdesign, UX/UI területen is tervez.

Kiss Borbála

Grafikus

Alkalmazott grafikusként végezte tanulmányait. Szabadúszóként és egy jogi cég grafikusaként szerzett kreatív tervezési tapasztalatokat. Érdeklődési köre a hagyományos tervezőgrafika területei mellett a kísérleti grafikára és az illusztrációra terjed ki. A MITTE-nél grafikai tervezéssel foglalkozik.

Hegedűs Vince

Grafikus

2016-ban végzett tervezőgrafikusként, vizsgamunkája egy tipográfia tanító iOS játék volt, mely az applikáció fejlesztés területén nemzetközi elismerést szerzett. Maradva a játéktervezésnél, egy újabb világszerte elismert játék megjelenése után most visszatér kizárólag a tervezőgrafikához. Minden irány érdekli, az illusztrációktól a UI/UX tervezésen át az animációig. A MITTE tervezőgrafikusaként kreatív anyagok kivitelezésével foglalkozik.

Madalina Rita

Senior Tanácsadó

Kommunikációs szakember és német szakos bölcsész diplomáját az ELTE-n szerezte, majd PR-ügynökségeknél kezdett dolgozni. Több mint tíz éves pályafutása során a legkülönbözőbb iparágakban szerzett tapasztalatot, a PR mellett a digitális kommunikáció területén is adott tanácsokat. A MITTE-nél stratégiaalkotásban, kampányok kidolgozásában, tartalomfejlesztésben és a gyakorlati megvalósításban is segíti megbízóinkat.

Magócsi Anikó

Senior PR Manager

Diplomáit kommunikáció, arts & business management és magyar szakokon szerezte. Pályafutását szerkesztő-riporterként kezdte, közel hat évig dolgozott a Magyar Televízió Kulturális Szerkesztőségében.  Később a Művészetek Palotája PR-menedzsereként kulturális események kommunikációjával, PR és marketing tervezésével foglalkozott, részt vett a CAFe Budapest és a Budapesti Tavaszi Fesztivál kommunikációs feladataiban is. A MITTE munkáját és megbízóink kommunikációját külsős PR-menedzserként támogatja.

Pokol Kriszta

Senior Tanácsadó

Szociológia és design- és művészetmenedzsment területéről szerezte a diplomáját – fő kutatási témája a múzeumi innováció és interaktív alkalmazásfejlesztés volt. Múzeumpedagógus, marketing menedzser, sajtókommunikációs szakember. A MITTE-nél brandépítéssel és kommunikációs stratégiák kidolgozásával foglalkozik.

Miranda Overett

Tanácsadó

Filozófiát tanult szülőhazájában, Angliában. Azóta széleskörű tapasztalatot szerzett szövegírás, brand management és tartalom-stratégia alkotás területén Budapest aktív startup szcénáján belül. 2 éve Budapesten él, a MITTE csapatát tanácsadóként és account managerként segíti, fő feladatai a kapcsolattartás, márkaépítés és az angol nyelvű tartalommenedzsment.

Pápai Eszter

Account Manager

Első diplomáját a BGF Külkereskedelmi Főiskola média és angol szakfordító szakán szerezte, majd később a UCC Management és Marketing szakán diplomázott. Tőbb területen is szerzett tapasztalatot, köztük a KKV marketing és az online kampánymanagementben. Jelenleg account munkatársként egészíti ki csapatunkat.