Batta Barnabás

Tulajdonos, stratégia és kommunikáció

Kommunikációs, közéleti, művészetelméleti tanulmányokkal rendelkező kom­mu­ni­ká­ciós szak­em­ber, trend­ku­tató. Kul­túrális, poli­tikai, gaz­da­sági vala­mint a civil szek­tor­ban is közel 10 éves tapasztalattal rendelkezik újságírás, oktatás, PR- és mar­ke­ting­stratégia tervezés és lebonyolítás terén. A MITTE ügyvezetőjeként és stratégiai igazgatójaként üzletfejlesztésért és a cég stratégiájáért felel, össze­han­golva mun­ká­ját a kre­a­tív igazgatóval.

Misetics Mátyás

Tulajdonos, kreatív és márkaépítés

A kul­tu­rá­lis, kreatívipari és gaz­da­sági szek­to­rok­ban dol­go­zik, mint márképítést támogató arcu­lati elemző, márkatanács­adó és ter­vező szak­em­ber közel 10 éves tapasztalattal és 5 éves egyetemi oktatói háttérrel. A vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ció, foto­grá­fia és design­me­nedzs­ment terü­le­tén sze­rezte dip­lo­máit, jelenleg dok­to­ran­dusz. Kreatív igazgatóként ő tartja kézben a kreatív tervezést, márkaépítést és részt vesz a stratégiai és kutatási anyagok létrehozásában, összehangolva munkáját a stratégiai igazgatóval.

Csizik Balázs

Senior Art Director

Vizuális kommunikáció területén szerezte diplomáját. Számtalan iparági területen (kultúra, zeneipar, autóipar) szerzett átfogó tapasztalatot a márkaépítés terén. Komplex tervezési folyamatként tekint az arculattervezésre, mely során kreatív koncepciók kialakításán, kivitelezésén dolgozik. Az arculati kommunikáció részeként grafikai tervezéssel, kiadványszerkesztéssel, vizuális képalkotással (fotográfia, image filmek) foglalkozik, valamint webdesign, UX/UI területen is tervez.

Kucsera Lilla

Account Menedzser

Először az ELTE-n végzett szociológusként, majd mester diplomáját a Corvinuson szerezte kommunikációs szakértőként, illetve az Erasmus program keretein belül Törökországban kitanulta az újságírói szakmát is. 4 éven át szerezte tapasztalatait PR- és kommunikáció területén mind ügyfél, mind pedig ügynökségi oldalakról, mire kilyukadt a MITTE-nél, ahol Account Managerként főleg ügyfélkezelési, kampánytervezési, illetve tartalomgyártás- és előkészítési feladatokat lát el.