A PR 3.0 szemlélethez szorosan kapcsolódva, tevékenységünk egyik fontos részét képezik digitális szolgáltatásaink, ezzel is erősítve és kihasználva az online tér és a minőségi tartalomgyártás adta lehetőségeket.

Közösségi média-menedzsment

A közös­ségi média leg­nép­szerűbb felü­le­te­ire (Face­book, LinkedIn, You­Tube, stb.) építve lét­re­hoz­zuk és működ­tet­jük azo­kat a csa­tor­ná­kat, oldalakat, me­lye­ken keresz­tül üze­ne­tei haté­ko­nyan talál­ják meg a cél­közösségeket. Kiépít­jük és aktivizáljuk a követők tábo­rát. Tar­ta­lom­szol­gál­ta­tás­sal, a tech­ni­kai hát­tér folya­ma­tos biz­to­sí­tá­sá­val és mode­rá­lással, kiemelkedő arculati megoldásokkal és igény ese­tén alkal­ma­zás­fej­lesz­tés­sel segít­jük az aktív, kétirányú pár­be­szé­det az online térben.

UI / UX – tervezés

Digitális felhasználói felületek tervezése során a legfrissebb trendek szerint dolgozunk, szem előtt tartva, hogy minél teljesebb felhasználói élményt biztosítsunk ügyfeleink weboldala, alkalmazása számára.
Figyelmet fordítunk többek között a felületek funkcióinak kialakítására, a grafikai tervezésre, a desktop és mobil platformokra történő optimalizálásra, valamint a webergonómiai szempontok és a felhasználói kényelem kiszolgálására.

Weblaptervezés

Weblaptervezés során figyelembe vesszük a kommunikációs és üzleti stratégiát, valamint a célokat, illetve a megrendelő márka személyiségét is. Az egységes és következetes márkakép kialakítása érdekében fontosnak tartjuk, hogy mint minden kommunikációra lehetőséget adó felület, az elsődleges online megjelenést biztosító weboldal is összhangban legyen egymással a szövegezés stílusától kezdve egészen az ikonhasználatig. Olyan megoldásokat kínálunk, hogy szükség esetén az ügyfél vagy munkatársai is könnyedén tudjanak tartalmat feltölteni az erre kialakított kezelőfelületen.

Online marketingkommunikáció

Az online marketingkommunikáció legfontosabb csatornáinak kezelésével érjük el a megrendelő célcsoportjait, és egyúttal rövid- illetve hosszú távú üzleti céljait. Legyen szó imázskommunikációról vagy értékesítésnövelésről, hírlevelek tartalommenedzsmentjéről vagy online hirdetések kezeléséről, stratégiai szemlélettel segítjük ügyfeleinket.

Keresőoptimalizálás

A keresőoptimalizálás során célunk, hogy javítsuk megrendelőink láthatóságát az online térben, a keresőmotorok mechanizmusainak változásaival lépést tartva. A keresőoptimalizálást az online marketingkommunikációs csatornákra vonatkozó stratégiai elképzelésekhez illeszkedően végezzük.

Online filmek készítése

A webre készülő vizuális megoldásokat a felhasználói gondolkodásnak megfelelően készítjük, szem előtt tartva azokat a szempontokat, amelyek elősegítik egy online film terjedését, népszerűségének növekedését. Az elérni kívánt célcsoportok elemzésével építjük fel az online film tartalmát és juttatjuk el azt a megfelelő kommunikációs csatornákra.

Weblap-optimalizálás

A weboldal-optimalizálás során számos szempontot figyelembe veszünk, a honlap olvasottságától annak profittermelő képességéig. A folyamatnak része lehet a megfelelő domain név kiválasztása, a menüstruktúra kialakítása, a szövegezés stílusa vagy az interakcióra ösztönző felhívások elhelyezésének vizsgálata is. Ezen kívül az általunk létrehozott és kezelt online felületeken a keresőoptimalizálás legjobb gyakorlatait követve alakítunk ki minden tartalmat.

Applikációtervezés  

Igény esetén foglalkozunk mobil alkalmazások tervezésével és erre vonatkozó tanácsadással, legyen szó az elsődleges koncepció kialakításáról, applikációk arculatának, kezelőfelületének megtervezéséről vagy a fejlesztési szempontok átgondolásáról. Folyamatban lévő applikációtervezést is tudunk támogatni arculati- és márkatanácsadással.