Skip to main content

A tervezés tudatosságával olyan arculati megoldásokat valósítunk meg, melyek hitelesítik a márkát és erősítik az elköteleződést.

Márkaépítés

 • átfogó ver­seny­tár­s­elem­zés és stratégiai workshopok
 • már­ka­iden­ti­tá­s megalkotása: hívószavak és értékek, üze­ne­tek, szlo­ge­nek, perszónák
 • névalkotás
 • arculattervezés

Kommunikációs- és marketingstratégia és akcióterv

 • eszközökre és erőforrásokra szabott szer­ve­zeti átvi­lá­gí­tás 
 • ver­seny­társelem­zés
 • stratégiai célok és célcsoportok meghatározása 
 • kommunikációs eszközökre szabott üzenetek készítése
 • kommunikációs terv, időzítés, költségterv meghatározása

Arculattervezés- és frissítés

 • hazai és nemzetközi iparági vizuális trendek megismerése
 • logótervezés 
 • több arculati irány kidolgozása arculat frissítésére vagy alkotására

Promóciós anyagok készítése

 • brosúrák
 • infografikák
 • roll-upok 
 • tájékoztató és reklámtáblák 
 • Imázsfotó és imázsfilm-készítés

Trendkutatás

 • iparági trendek megfigyelése a terület szakértőinek bevonásával
 • a jövőbeli változást előidéző tényezők, hajtóerők összefoglalása és a jövőbeli változás lehetséges irányainak feltárása
 • az üzleti és szervezeti célok támogatására szolgáló stratégiai tervezés és jövőkép megalkotása