capa_ch1

A Radnóti Színház ebben a formában először 1985-ben nyitotta meg kapuit Bálint András vezetésével. Igazgatósága alatt, az elmúlt 30 év során az intézmény polgári-művészszínházból Budapest egyik legrangosabb színházává nőtte ki magát. A magyar színművészetnek számos jelentős színésze és rendezője fordult meg a Radnóti színpadán és a legkülönfélébb stílusú, kortárs és klasszikus, külföldi és magyar darabok kerültek bemutatásra. 2016-ban a színház történetében új fejezet nyílt: Bálint Andrást Kováts Adél követte az igazgatói székben. A belső változás célja, hogy új lendületet adjon a Radnótinak: felkeltse a fiatal értelmiség figyelmét, valamint a társadalmat foglalkoztató témák ezentúl kiemelt szerephez jussanak. A színház ügynökségünket bízta meg arculatának teljes körű újratervezésével, így a belső megújulásnak a külső átalakítás ad nyomatékot.

capa_ends

CÉLJAINK

A tervezési folyamatban elsődleges szempontként fogalmazódott meg egy olyan formai világ megalkotása, mely egyszerre utal az intézmény hagyományos értékeire, annak szellemiségére és új célkitűzéseire. Ezen tényezők figyelembe vételével jött létre egy olyan karakteres, aktuális trendeknek megfelelő intézményi arculat, mely alkalmas mind a fiatalabb, mind a már meglévő célközönség megszólítására, illetve az intézmény újrapozicionálására.

LOGÓTERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTÁS

Az intézmény értékeit közvetítő arculatépítés első lépéseként a színház logóját alkottuk meg, melynek kialakításánál a már meglévő logó betűit vettük alapul és azt tovább alakítva egy kortárs formai világba ültettük át. Az eredeti logó modernizálását a “Radnóti” szót alkotó betűk absztrakt átalakításával értük el, mely egy elegáns, légies vonalvezetésű, ugyanakkor játékos tipográfiai gesztust eredményez. Az átalakított karakterek félbehagyottságuk révén önmagukban is üzenetet hordoznak: az intézmény nyitott szemléletét tükrözik, mely csak a nézői interakcióval kiegészülve válnak teljessé.

Az eddigi logóhoz képest előtérbe kerül az “R” betű önálló kiemelése, ami markáns, pecsétszerű és könnyen megjegyezhető vizuális elemként is alkalmazható: védjegyként megjelenik különböző ügyviteli anyagokon (boríték, levélpapír), illetve egyéb jellegzetes arculati elemeken (nyomtatott szóróanyagok, jegytok, köszönőcédula, nézőtéri dolgozók kiegészítői).

A színház havi műsorát bemutató színlapot egy francia boríték méretűre összehajtható szórólap formájában alkottuk meg, melynek előlapján az arculatot összetartó elemként szintén megjelenik a pecsétszerű R betű. További fontos részeként emelhető ki a műsort összefoglaló naptár, mely az információk átláthatóságát teszi lehetővé.

A szórólap nem csak a műsor bemutatására fókuszál, hanem külön helyet biztosít a társulati tagokkal készült interjúknak is. Ennek vizuális megjelenítésében jelentős szerepet kapnak az interjúalanyok egymással szembenéző portréfotói, utalva a színészek közötti emberi interakcióra, illetve a személyesebb hangvételre.

PLAKÁTSABLONOK

Az egyedi, karakteres betűket tartalmazó logó lehetővé teszi a betűk különálló, dekoratív vizuális elemként való alkalmazását. A logó vizuális elemeinek véletlenszerű megjelenítése fellelhető a plakátsablonok kialakításánál, amelyben a képi tartalmak egy megadott dőlésszög mentén eltolható rendszerbe épülnek be.

IMÁZSFOTÓZÁS

Az arculatfrissítés fontos részét képezik a társulat állandó tagjait megjelenítő imázsfotók, melyek kiegészítik és erősítik az arculati alapkoncepciót. Olyan fotók megalkotása volt a cél, melyek koncepciójukban eltérnek a megszokott, tradicionális portrébeállításoktól és előtérbe helyezik a társulati tagok személyiségét. Az egységességet az egyedi styling és vizuális környezet kialakítása teremti meg, melynek részét képezi az arculattal összhangban álló pasztell színvilág,a letisztult designer ruhák, smink, hajviselet és gesztusok alkalmazása. Emellett a fotózásnál kiemelt célunk volt egy több funkciót ellátó képanyag létrehozása, mely mind online mind offline felületen is egyaránt alkalmas arra, hogy kampányfotó és gif formájában is jól működjön.

Fotó: Csizik Balázs, Misetics Mátyás
Stylist: Pálmai Angie

capa_ends

WEBOLDALTERVEZÉS

A weboldaldesign kialakításakor az újszerű, minimalista irányzatok kerültek előtérbe, mely a honlapon az egyedi térhasználatban, a szöveg-kép párbeszédben és tipológiában köszön vissza. Az online kommunikáció erősítése érdekében elsődleges szempont volt egy egyszerű, felhasználóbarát, illetve új funkciókkal bővülő weboldal létrehozása is. Ezek közé sorolható a nyitóoldal átalakítása, ahol egyszerre érhetők el a repertoáron levő előadásokhoz tartozó információk és az aktuális hírek, továbbá egy moduláris rendszerre épülő, aktuális híreket tartalmazó aloldal, illetve a havi műsort szemléltető naptár beépítése is.

capa_ends

ÖSSZEGZÉS

A színház arculati átalakításának eredménye egy polgári, kortárs szemléletű, modern és egyedi intézményarculati világ,
amely friss, időtálló jelleggel bír és képes a megújult színházi vezetés és koncepció bemutatására.

capa_ends