capa_ch1

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 2013-ban jött létre azzal a céllal, hogy a magyar
és nemzetközi fotográfia és társművészeteinek gondozásával foglalkozzon. A korszerű kulturális-vizuális
intézmény minket bízott meg teljes márkaképének kialakításával.

capa_ends

CÉLJAINK

A Capa Központ arculatának megalkotása során szem előtt tartottuk, hogy a közönségkiállítások korában kiemelt szerepet játszanak a művészeti intézmények figyelemfelhívó vizuális kommunikációs megoldásai, melyek az aktuális tárlat szellemiségét és az adott intézmény értékeit egyszerre közvetítik. Célunk volt egy minimalista gesztusokra épülő, de karakteres arculat kialakítása, mely bevezeti a honi és nemzetközi köztudatba az új intézményt.

A MEGVALÓSÍTÁS

A hazai és nemzetközi kulturális piac kutatásával kezdtük márkaépítési munkánkat, melynek során megvizsgáltuk a múzeumokhoz és egyéb művészeti intézményekhez kapcsolódó arculati kommunikációs lehetőségeket: a kiemelt eseményeket, partnerségeket, versenytársi és közönségkapcsolatokat, online és offline aktivitásokat.
Párhuzamosan egy elemzést végeztünk és publikáltunk a hazai kortárs művészeti intézmények arculati kommunikációjáról. Kutatásunkat követően kirajzolódott, hogy bár számos modern és szakmailag színvonalas példával találkozunk a hazai piacon is, nagy szükség van a friss szemléletet hozó márkakommunikációs megoldásokra. A Capa Központ arculati koncepcióját így az innováció és a kortárs szellemiség jegyében alkottuk meg, úgy, hogy a márkajegyek közvetítsék az intézmény misszióját és méltóak legyenek a névadó Robert Capa örökségéhez.

LOGÓTERVEZÉS

Az intézmény értékeit közvetítő arculatépítés részeként elsőként a Capa Központ logóját terveztük meg, melynél a “C” önálló kiemelése került előtérbe, hogy egy ikonszerű megoldással jelöljük az intézményt. A “C” betű többek között a copyright fogalmát is jelöli a köztudatban, ezért a logó utal a szerzőség fogalmára is, erősítve a fotográfiai képről, mint műtárgyról való gondolkodást. Cél volt a pecsétszerű jelleg is, hogy a C-logó mint védjegy kerülhessen rá a programfüzetekre és az egyéb intézményi kiadványokra.
 
A Capa Központ belépőjegye egy vastag karton kártya, melyet úgy alakítottunk ki, hogy örömmel tartsa meg a látogató emléktárgynak

ARCULATI SZÍNEK ÉS BETŰTÍPUSVÁLASZTÁS KONCEPCIÓJA

Az arculat kialakításában szerettünk volna olyan arculati színt bevonni, mely hangsúlyozza az intézmény kortárs jellegét és kiemelkedik a vizuális zajból. Számos művészeti intézmény és központ, pl. a bécsi MuseumsQuartier is erős (neonos) arculati színnel kommunikál.  A választott vibráló türkiz-zöld Pantone szín friss, feltűnő és nem idegen a kortárs művészeti közegtől.
Az arculatban használt font egy designer betűcsalád, „technikai” jellegű font, határozott geometriára épül, 18 tagú, ezért rugalmasan alkalmazható, jó olvasni, folyószövegre és címekhez egyaránt alkalmas. „Tudományos” jellege a fotográfiához, mint technikai médiumhoz kötődik, kifinomult, modern stiláris jelleget hordoz.

KIÁLLÍTÁSARCULATOK

Az alaparculat tervezését és létrehozását követően folyamatos arculati kommunikációs munkát végeztünk a Capa Központnak, mely során egyes kiállításoknak önálló arculatot alakítottunk ki, mely összhangban volt az intézményi alaparculattal.
Kiállításarculat tervezéssel vettünk részt többek közt a 32. Magyar Sajtófotó Kiállítás, az Oltai Kata kurátori munkájával megvalósuló Bőrödön viseled vagy a Kép és képtelenség című kiállítások megvalósulásában, mely Nemes Attila kurátori munkájával valósult meg a Kitchen Budapest partnerségében.

capa_ends

NYOMTATOTT ANYAG RENDSZER – INTÉZMÉNY DOMINÁNS

NYOMTATOTT ANYAG RENDSZER – KIÁLLÍTÁS DOMINÁNS

ÜZENETÜNK


A valódi láthatóságot és azonosítást lehetővé tevő markáns Capa Központ arculat a mai napig érezteti hatását minden kiállítás során. Az innovatív arculat sikerét igazolja, hogy a kiállításokat kísérő PR-kampányaink hatékonyságát is elősegítették, melyek végső célja ma sem más, mint, hogy becsalogassák a fotográfia és társművészetek iránt érdeklődő közönséget a Capa Központba és hosszú távon is fenntartsák annak pozitív imázsát.

capa_ends

200
SAJTÓMEGJELENÉS A KÉP ÉS KÉPTELENSÉG KIÁLLÍTÁS KAPCSÁN
50
ORSZÁGOS TV- ÉS RÁDIÓMEGJELENÉS