Az Assessment Systems International bemutatása

Az Assessment Systems International 9 országban jelenlévő nemzetközi HR-szolgáltató. 15 éves szakmai tapasztalattal nyújt innovatív és pontos, megbízható személyiségtesztekre és tanácsadó eszközökre épülő komplex HR-szolgáltatásokat. Ügyfelei között olyan nemzetközileg is ismert nagyvállalatok találhatóak, mint a Telekom csoport, az RWE, a Sanofi, a TESCO vagy a Microsoft.

A kommunikációs és üzleti 

célok összekapcsolása

Elsődleges célként azt tűztük ki, hogy megerősítsük az Assessment Systems International szakmai véleményvezér pozícióját.

A kampány kiindulópontja egy olyan, kiemelten a vezetőket megszólító üzleti fókuszú HR-kiskönyv létrehozása volt, mely nemcsak tükrözi a vállalat tudását, elemzői és értékszemléletét, hanem egy átfogó, olvasmányos iparági útmutató keretében informál a szolgáltatásportfólió kiemelt elemeiről.

A vállalat szolgáltatásinnovációjának hatékony kommunikációja és a hazai döntéshozók fókuszált elérése által hosszú távú célként a szakmai ismertségnövelést és az értékesítéstámogatást jelöltük meg. A MITTE a kiadvány tartalmi koncepciójának kialakításában, szövegezésében és lektorálásában, a kapcsolódó arculati elemek tervezésében és a HR-kiskönyvet integráló PR-kampány végrehajtásában támogatta a vállalatot.

A HR-kiskönyv kialakítása

A nagyvállalatok felsővezetőit, HR-szakembereit és a szakterület érdeklődőit megszólító kiadvány fontos eszköz volt az integrált stratégiai kommunikáció megalapozásához. Az online és offline formában is elérhető kiadvány kialakításakor az érthetőség, a könnyedség és a szakmaiság ötvözése volt az elsődleges szempont.

A kiadványban található nemzetközi esettanulmányok pedig a könnyen áttekinthető példákon túl ráirányították a figyelmet az Assessment Systems markáns szakmai jelenlétére is.

A kiskönyvben a HR, a vállalatvezetés aktuális kulcstémáit három nagy fejezet – kiválasztás, fejlesztés, vezetés – köré rendeztük az AS szakmai munkatársaival.

A HR-kiskönyv arculati elemeinek tervezése

A kiadványt olyan innovatív grafikai elemek (infografikák, diagrammok, egyedi színkódok, stb.) használata jellemzi, melyek friss designkommunikációs eszközök, mégis harmonikusan illeszkednek a nagyvállalati vizuális kultúrához.

Weboldal tervezése

A kommunikációs kampány megkerülhetetlen eszközeként alkottunk egy gyorsan áttekinthető landing oldalt, mely a kiadvány vizuális nyelvét és tartalmi struktúráját követve fontos hátteret biztosított a hatékony PR-kommunikációhoz. Ezen a felületen nem csak a kiadvány letöltését tettük lehetővé, hanem a vizuális és szöveges kiemelésekkel áttekinthetővé váltak a kiadvány által feldolgozott kulcsterületek, hangsúlyt kapott a megközelítés tartalmi és arculati újszerűsége.

PR-kommunikáció

PR-tevékenységünk során több célcsoportspecifikus témaajánlóval dolgoztunk. Minden esetben egyedi módon, az egyes területek szempontjából releváns összefüggések kiemelésével mutattuk be a kiadványt, így a HR mellett, a közéleti, business, IT és életmód médiumok elérése is kiemelkedően hatékony volt volt.

Megjelenéseinkben célzott kulcsüzenetekkel dolgoztunk, ajánlóinkban a kiadvány szakmaiságára és az összeállítás egyediségére helyeztük a hangsúlyt, az egyes médiumok olvasói számára is hasznos döntéstámogató anyagként pozicionálva a kiadványt.
A business médiumokat célzó témajánlóinkban számszerű összefüggések kiemelésevel kapcsoltuk össze a HR-folyamatok optimizálását és a vállalatok versenyképességének növelését. Az IT és életmód médiumok számára, olyan aktuális kérdéseket felől világítottuk meg a kiskönyvet, mint a női és férfi vezetők közti különbségek, vagy hogyan lesz egy IT-s szakemberből jó vezető.

A PR-kampány második részeként egy Big Data-fókuszú HR-trendelőrejelző anyagot ajánlottunk a sajtó figyelmébe. Az integratív szemlélet jegyében kiemelt fontosságú volt a témaajánló és a kiadvány közti kapcsolódási pontok következetes kiépítése. Megjelenéseinkben a nemzetközi HR-trendek hazai előrejelzésén keresztül, közvetetten a HR-szolgáltatásinnováció és az Assessment Systems International összekapcsolására törekedtünk.

A pozitív sajtóvisszhangot jelzi, hogy a megjelenések szinte mindegyike kiemelt hírként szerepelt számos HR, gazdasági, IT és életmód médium cím- és/vagy rovatoldalán. Online megjelenéseinkkel sikeres volt a Facebook és Linkedin HR-es szakmai csoportok elérése is.

Konklúzió

Integrált stratégiai kommunikációs kampányunk során a nagyvállalatok vezetőinek, a HR-szektor döntéshozóinak elérésével az Assessment Systems Internationalt mint kiemelkedő szakmai minőséget képviselő és a szolgáltatásinnovációban élen járó HR-szolgáltatót pozicionáltuk. A kampányidőszakban a weboldal látogatottságnak ¼-ét a HR-kiskönyv generálta, 80% -ban új látogatókat elérve az online hirdetésekkel. A magyar nyelvű kiadvány sikeres fogadtatását követően további nyelvi mutációk is készülnek a továbbiakban.

22
értékben ingyenes PR-megjelenések
5 +
médiaszegmensre kiterjedő PR-kampány
30000
HR-szakértő és vezető elérése online hirdetésekkel
5
hatékonyságú hírlevél kampány