KIINDULÁSI PONT

A SEAWING speciális iparági területen, az RFID-alapú beléptető rendszerek és az integrált biztonságtechnika szegmensében piacvezető magyar tulajdonú cég, amely a hazai piacon egyedülálló, 25 éves tapasztalattal gyártja és üzemelteti komplex biztonságtechnikai rendszereit. Együttműködésünk előtt a cég szakmai ismertsége első sorban egy szűkebb célcsoportra korlátozódott, és a marketing eszközök minősége és hatékonysága sem tükrözte egy piacvezető, nemzetközi nyitás előtt álló vállalkozás presztízsét. Ezért is fogalmazódott meg az igény a menedzsment részéről, hogy egy átfogó stratégiai kommunikációs, online marketing és arculatfrissítési együttműködés vegye kezdetét, támogatva a cég üzletfejlesztési terveit.

CÉLJAINK

Elsődleges célként a disztribútori és közvetlen értékesítéstámogatást, illetve a partnerek számának növekedését tűztük ki úgy, hogy közben a cég ismertségét, szakmai vezetőpozícióját tovább erősítjük és szélesebb nyilvánosság szintjén is hatékonyan kommunikáljunk az integrált biztonságtechnikáról, illetve annak költség- és szervezeti racionalizáló szerepéről, mely területen a SEAWING megkerülhetetlen iparági szereplő. Fontos célként rajzolódott ki, hogy a SEAWING specifikus, az üzleti szférába tartozó célcsoportjai és a szélesebb közvélemény is jobban megértse az iparági terület fontosságát illetve “a biztonság” kérdésének átfogó fogalmát.
 

A MEGVALÓSÍTÁS

A SEAWING kommunikációjának újratervezésében a stratégiai tervezést alapos piackutatással
és vezetői interjúk elkészítésével indítottuk. A vezetői interjúkat követően alakítottuk ki a
SEAWING szempontjából üzleti értelemben is hatékony kommunikációs üzeneteket és
társítottuk hozzájuk a megfelelő csatornákat, tartalmakat.
A stratégia operatív szintű megvalósítását a vizuális elemek átdolgozásával, kialakításával kezdtük. A vezetői portrékkal, a SEAWING termékeiről és épületeiről készült fotókkal, illetve az elkészült rövid imázsvideoval is a hitelesség és a cégről alkotott professzionális kép erősítése volt a cél. A SEAWING termékei és rendszerei esetében egyedi módon nemcsak az eszközök kiváló formatervi megoldásait kívántuk megmutatni, hanem a céget és az iparágat európai léptékű modern ipari entitásokként pozicionálni. A fotókat felhasználtuk az általunk tervezett, ugyanebben  a minőségben készülő  kiadványainkkban is, továbbá a kortárs webdesign arculati és UX követelményeinek megfelelő, szöveges megoldásai tekintetében pedig letisztult és átlátható üzenetekkel dolgozó honlapon is. A weboldal kialakításában szem előtt tartottuk a SEAWING jelentős disztribútori forrásból származó forgalmát is – fontos volt, hogy e partnerek munkáját is segítő információs anyagokat is megjelenítsünk, miközben az informatív tartalmak mellett egy elegáns és képanyagában, grafikai megoldásaiban izgalmas oldal legyen a végeredmény. A korábban hiányzó szöveges, céges bemutatkozó anyagok megalkotása az arculatfrissítéssel párhuzamosan zajlott.
PR-munkánk az arculati megoldásokkal már hitelesített cég üzeneteit újszerűen és sokszínűen tematizálta. A céggel, annak eseményeivel és fejlesztéseivel kapcsolatos tartalmakat gazdasági médiumok számára ajánlottuk, és elsődleges céljuk a felsővezetők, döntéshozók elérése, a cég ismertségének növelése volt. A megjelenéssel  a Manager és Haszon magazinokban erősítettük a SEAWING szakmai imázsát, közvetítettük a cég kulcsüzeneteit és szlogenjeit, melyeket a kommunikációs stratégia megvalósításának első fázisában alakítottunk ki. Beszámoltunk a SEAWING 25 év alatt elért üzleti és szakmai eredményeiről, valamint legfontosabb megbízásairól, projektjeiről és megoldásairól.
A SEAWING szakmai megjelenítéseit tematikus anyagokba ágyaztuk a szaksajtó számára, így elérve a megfelelő iparági döntéshozókat, mellyel a cég szakértői pozícióját is erősítettük. A Piac és Profit, a HR Portál, a Logisztika.hu, Épülettár.hu oldalakon a SEAWING termék- és szolgáltatásportfóliója minden esetben egyedi, a cég, valamint az adott médium célcsoportjaira szabott üzenetekkel jelent meg. Megmutattuk, hogy az integrált biztonságtechnika világa milyen további iparági területekkel találkozik és az azokon működő vállalatok operációjátmiként támogathatja. „Beszéltünk” a médiában a munkaidő-nyilvántartásról, épületüzemeltetésről, logisztikáról és arról, hogy a SEAWING komplex rendszerei hogyan támogatják ezeket a területeket.
Ezzel párhuzamosan felhívtuk a figyelmet az integrált biztonságtechnika fontosságára. 2015 elején a SEAWING korábban megerősített szakértői pozícióját véleményvezéri szintre emeltük. Biztonságtechnikai trendjelző anyagunk számos gazdasági, IT és HR online médium figyelmét felkeltette, valamint a Gazdasági Rádió Monitor című beszélgetéséhez is témát szolgáltatott.
A sajtómegjelenések mellett fontosnak ítéltük a részvételt szakmai eseményeken, konferenciákon. A SEAWING menedzsmentje 2015-ben részt vett a Biztonságpiac.hu által szervezett Biztonságpiac Konferencián is, ahol minden évben állami szereplők és a magánbiztonsági piac képviselői találkoznak és értékelik a biztonságtechnikai trendeket.

ÜZENETÜNK

Eddigi együttműködésünk során megmutattuk, hogy a hatékony kommunikációhoz szükséges szöveges- és arculati tartalmak professzionális tervezésével és megvalósításával látványosan megnőhet a célcsoportok és az elérni kívánt médiumok érdeklődése is a cég és az általa képviselt integrált biztonságtechnika területe iránt. A SEAWING példája mutatja, hogy a hiteles arculati eszközök, illetve az értékesítéstámogató stratégiai kommunikáció ötvözése már középtávon is valós eredményeket generál, mely eredményekre támaszkodva egy hosszabb, tudatos építkezés is kivitelezhető az üzletfejlesztést támogató marketingaktivitásban.