A Digital Service Group bemutatása

A Digital Service Group (DSG) 2009 óta megbízható szaktudással, egyedi, ügyfélre szabott szolgáltatáscsomagokkal kínál komplex IT-megoldásokat az üzletfejlesztés és üzleti optimalizáció területén. Tevékenységük hármas egységét a klasszikus IT-bevezetés és támogatás, a projekt-, program-, portfóliómenedzsment és a Digital Office Management szolgáltatáscsomagok adják. Ügyfelei között olyan globálisan is ismert vállalatok találhatóak, mint a Swietelsky, a British American Tobacco (BAT), az IGATE, vagya DST Systems.

Céljaink

2015-ben a DSG sokéves, hazai és multinacionális környezetben szerzett szakmai tapasztalattal a háta mögött, egy márkanév- és arculatváltással járó nemzetközi identitás kialakítását tűzte ki célul. A MITTE az ehhez kapcsolódó rebranding és arculattervezési folyamatban támogatta a céget, mely során gondolkodásunk irányát a DSG által képviselt komoly szakmai múlt és teljesítmény vezérelte. Egyúttal olyan márkaképet kívántunk létrehozni, mely nem csupán a cég múltját és jelenét kommunikálja, hanem megteremtjük vele az általuk elérni kívánt jövőképet is. Az új arculati koncepció alappilléreiként koherens designt, könnyen értelmezhető, letisztult tartalmi struktúrákat és kifejező üzenetek kialakítását jelöltük meg.

Vezetői interjúk és az új márka felépítése

A rebranding folyamatot vezetői interjúkkal kezdtük, melyben a DSG alapítóit kérdeztük a cégtörténetről, a vállalat elért mérföldköveiről, jelenlegi helyzetéről és jövőképéről. Ezután kiemelten fontos volt a cég missziójának és szolgáltatásportfóliójának letisztázása olyan formában, hogy azok már a DSG jövőképébe is illeszkedjenek. Azaz az IT-szektort egy innovatív perspektívából megközelítő, a hagyományos IT-szolgáltatásokat az üzletfejlesztéssel és üzleti optimalizációval összekapcsoló, arra integráltan tekintő vállalat imázsát erősítsék a hazai és nemzetközi piacon egyaránt.

Névgenezis és logó

A nemzetközi identitás felépítésekor indokolttá vált egy új cég- és márkanév kialakítása is, mely könnyen, gyorsan érthetővé teszi az ügyfelek számára, mit nyújt a cég, hogyan kínálja szolgáltatásait. A választás egy átfogó kutatás és számos szelekciós lépcső után a Digital Service Group (DSG) névre esett, mely könnyen megjegyezhető, letisztult, modern, megbízhatóságot és hagyományos nagyvállati kultúrát sugall, igazodva a cég által megcélzott egyszerre akár konzervatív, valamint innováció-orientált ügyfélkörnyezethez. A cég-és márkanévről való gondolkodás során már annak vizuális megjelenítésében is gondolkodtunk, azaz olyan névlehetőségekkel játszottunk, melyek logó formában is képesek lehetnek a név által sugallt üzeneteket közvetíteni. A Digital Service Group és rövidített formája, a DSG egyaránt eleget tesz ennek a márkakommunikációs követelménynek.

Arculatterv változatok

Arculat

A rebranding folyamat során egy úgynevezett “brand universe” felépítése történt, egy saját vizuális jel-és fogalomrendszer kialakítása, melynek épp úgy része a logótervezés, mint a szlogenek megfogalmazása és az egyes arculati elemekben használt szöveges kulcsüzenetek kitalálása.
Az alapvető digitális kommunikációs platformnak számító weboldal mellett javasoltuk olyan arculati elemek kivitelezését is, melyek üzleti megbeszélések, találkozók, prezentációk alkalmával print formátumban hitelesítő és megerősítő funkcióval is bírnak. A logó, a weboldal, a kiadványok, a névjegy, mappa és boríték tervezésekor fontos volt a nemzetközi, iparági sztenderdeknek megfelelő vizuális nyelv kialakítása.

Weboldal

A weboldal esetében egy letisztult, modern, időtálló design mellett döntöttünk, mely követi a trendeket, ám a DSG innovatív iparági szerepköréhez illeszkedően túl is mutat azokon. A weboldalon strukturáltan jelenítettük meg a DSG letisztázott szolgáltatásportfólióját, valamint újragondolt szlogenjeit, legfontosabb kulcsüzeneteit. Minden esetben kiemelt szempont volt az érthetőség, a könnyedség és a szakmaiság ötvözése, és olyan vizuális kódok használata, melyek illeszkednek a nagyvállalati kultúrához.

Cégbemutatkozó kiadvány

Kiadványok tervezésekor fontos kritérium volt a cég szaktudásának transzparenssé tétele, annak hangsúlyozása, hogy a DSG egy nemzetközi sztenderdeken nyugvó, jól kialakult, működőképes rendszerben működik. Az arculati elemek közül ez a cégbemutatkozó az egyik, amely a leginkább megmutatja a már említett “brand universe” jelleget, hiszen az egységesen kialakított vizuális nyelv minden építőkockájának teret ad és ezáltal hitelesíti a DSG-t mint márkát.

Szlogenek

A DSG brandhez, egyszerű, erős, könnyen érthető üzeneteket társítottunk, melyek stílusban a nagyvállalatok határozott, letisztult értékszemléletét közvetítik – ezzel is kívántunk az arculatépítési stratégia alapvetéséhez igazodni, miszerint már a jelenben a cég jövőképét kommunikáljuk.
A DSG-hez általában és egyes szolgáltatásaihoz is rendeltünk “mission statement” jellegű szlogeneket.

Driving Digital. Driving Business.

 

Klasszikus IT-bevezetés és -támogatás – “Control your resources, take action on time.”

 

Projekt-, program-, portfóliómenedzsment – “Understand, control, manage accurately.”

 

Digital Management Office – “Manage and develop your digital presence.”

Konklúzió

Együttműködésünk során sikerült egy olyan márkauniverzumot kialakítani a DSG számára, amely összhangban van a cég szakmai tudásával, és egy nagymúltú cég arculati gesztusaival egy koherens brand képét kommunikálja a meglévő és potenciális ügyfélkör felé. A DSG rebranding folyamatában továbbá azt mutattuk meg, miként lehet egy üzleti modellt auditálni és átültetni kommunikációs folyamatokba, s végül a cég múltját, jelenét, és jövőjét, az általa vallott értékeket és missziót online és offline csatornák ötvözésével egy hiteles márkaképpé formálni.